Direct Method

Direct Method je licencovaný systém výučby cudzieho jazyka, ktorý prebieha výlučne v licencovaných školách, ktoré prešli celým tréningovým procesom. Ide o konverzačnú metódu, ktorá sa zameriava na výučbu angličtiny (Direct Method for English) nemčiny (Direktes Deutsch) a španielčiny (Espaňol Directo).

Prečo Direct Method?

  • pomôže odbúrať zábrany z komunikovania v cudzom jazyku
  • minimálne využitie rodného jazyka
  • skupiny s nízkym počtom študentov
  • časté opakovanie učiva
  • aktuálne tematické okruhy a slovná zásoba
  • gramatika, ktorá je jednoduchá na porozumenie
  • online výučba ku kurzu angličtiny zadarmo

Ako vyzerá vyučovacia hodina?

Študenti „musia“ rozprávať už od prvej hodiny. Rozpráva buď lektor alebo študent, čím nie je na hodine prakticky ani chvíľka ticha. Hodina je využitá na 100%, čím sa učíte rýchlejšie a efektívnejšie.

Jedná sa o riadenú konverzáciu (otázka- odpoveď), pri ktorej kladie lektor študentom otázky. Lektor pasívne nečaká, ale nabáda študenta na odpoveď. Súčasťou hodiny je aj čítanie a písanie diktátov ako doplnkové aktivity.

Pre koho je Direct Method určená?    

Metóda je postavená na výučbu všeobecnej a business angličtiny, všeobecnej nemčiny a španielčiny. Je vhodná pre všetky jazykové úrovne, od začiatočníka až po pokročilého študenta.

Aký je výsledný efekt?

Študent sa učí prirodzeným spôsobom, teda rozprávaním. Vzhľadom na dynamickosť a tempo každej hodiny, odbúrava strach z rozprávania a je pripravený na komunikáciu v reálnom cudzojazyčnom prostredí.

* Viac informácií o metóde nájdete na stránke: http://sk.directmethod.eu/